2 lutego 2024 ― piątek

UWAGA WAŻNE INFORMACJE DLA STARAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ

Od zawsze początek roku to w jeździectwie sportowym trudny okres wystawiania nowych oraz przedłużania starych licencji, oraz rejestracji koni i zawodników.

Z wielu powodów najczęściej czynności te wykonujemy w ostatnim momencie, tuż przed wyjazdem na zawody. Niestety niesie to ze sobą możliwość popełnienia błędów.

Zarząd OZJ w Łodzi serdecznie zaprasza do uważnego zapoznania się z informacją o wymogach, jakim trzeba sprostać, by zarejestrować w OZJ zawodnika lub swojego konia, albo uzyskać lub przedłużyć ich licencję.

We wszystkich przypadkach, kiedy mamy problemy i proces ten się wydłuża, musimy przyjąć założenie, że ich źródłem nie jest złośliwość lub niechęć do załatwienia sprawy w OZJ w Łodzi.

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że to na osobie składającej niezbędne dokumenty ciąży obowiązek dopilnowania by były one prawidłowo wypełnione i kompletne.

Szczegóły dostępne są na internetowej stronie OZJ w Łodzi, w zakładce „Rejestracje i licencje”.

Udostępnij: