27 lutego 2024 ― wtorek

Zmarł Żelisław Wojciech Jabłoński

W piątek 23 lutego odszedł od nas Żelisław Wojciech Jabłoński. Z jeździectwem i sportem jeździeckim związał się w 1979 roku, kiedy po raz pierwszy podjął się prowadzenia Łódziego Klubu Jeździeckiego. Po pierwszej, czteroletniej kadencji przyszły dwie kolejne.

W 1984 roku Żelisław Wojciech Jabłoński wybrany został prezesem Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi. Funkcje tą pełnił nieprzerwanie przez sześć kolejnych kadencji, do 2008 roku.

W uznaniu wkładu pracy, jaki włożył w organizację łódzkiego sportu jeździeckiego, Walny Zjazd Delegatów OZJ w Łodzi uhonorował Żelisława Jabłońskiego tytułem Honorowego Prezesa OZJ w Łodzi.

Przez dwie kadencje był również członkiem Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. Po raz pierwszy było to w trakcie XIII kadencji władz PZJ, w latach 1985 – 1989.
Po raz drugi w kolejnej XIV kadencji, w latach 1989 – 1993.

Pogrzeb Żelisława Wojciecha Jabłońskiego odbędzie się w piątek 1 marca 2024 roku na Cmentarzu na Zarzewie o godzinie 13:10 (wejście od ul. Lodowej 78.)

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy serdeczne kondolencje

Zarząd i członkowie OZJ w Łodzi

Udostępnij: