Egzamin na brązową odznakę w powożeniu!

2020-02-21

W dniu 21 marca 2020 r, W SO Bogusławice odbędzie się egzamin na brązową odznakę w powożeniu PZJ. Zgłoszenia na egzamin z podaniem imienia i nazwiska, nr pesel, miejsca i daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, na koniu własnym lub wypożyczonym ze Stada prosimy przesyłać do dnia 8 marca br. na adres e-mail: biuro1@stadoboguslawice.com.pl 

Zapraszamy!