Działania pomocowe dla ośrodków jeździeckich

2020-04-20

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją (pandemia COVID-19), zachodzi konieczność przygotowania strategii działań wspierających stajnie i ośrodki jeździeckie w najbliższych miesiącach.
Niniejsza ankieta ma posłużyć oszacowaniu wpływu wprowadzonych restrykcji na działalność i przychody naszej branży, tak abyśmy mogli się starać o wsparcie ze strony rządowej lub samorządowej. Ankietę opracowało województwo małopolskie, natomiast WMZJ zajmie się przygotowaniem raportu końcowego. Przy pomocy wszystkich regionów możemy RAZEM zdziałać więcej.