Aktualizacja: 2 lutego 2024 ― piątek (godz: 03:13)

Rejestracje i licencje

Sprawne załatwienie formalności związanych z rejestracją i licencjami regionalnymi zawodników i koni, w największym stopniu, zależy od złożenia poprawnie wypełnionej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

Przesłanie niepoprawnie wypełnionych dokumentów lub dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane przy wystawianiu aktualnych licencji lub rejestracji.

Za poprawność wypełnienia dokumentów oraz ich kompletność odpowiada osoba zgłaszająca.

Pozytywne rozpatrzenie zgłoszeń proszę sprawdzać wyłącznie w systemie ARTEMOR na internetowej stronie PZJ.
(dane z systemu zawodykonne.com lub livejumping.com nie stanowią podstawy do dopuszczenia do udziału w zawodach sportowych)

Właściwe druki znajdują się w plikach do pobrania wyłącznie z tej strony www.

Poprawnie wypełnione dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres:

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres: ozj@ozj-lodz.pl

Poniżej prezentujemy wykaz niezbędnych do rejestracji i wydania licencji dokumentów:

Zawodnicy:

1. zgłoszenie zawodnika do rejestracji – dotyczy tylko w przypadku nowo rejestrowanych zawodników

2. wniosek o wydanie licencji dla zawodnika

3. zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej (uwaga: termin ważności badania, czyli termin kolejnego badania musi określić uprawniony lekarz)

4. ubezpieczenie NNW sport – jeździectwo ważne do 31 grudnia roku, na który został złożony wniosek licencyjny
(informacja musi zawierać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, okres ważności polisy, zakres odpowiedzialności zawierający uprawianie sportu jeździeckiego)

5. w przypadku zmiany klubu wniosek o zmianę barw klubowych

Konie:

 

1. zgłoszenie konia do rejestracji – w przypadku zmiany właściciela konia wypełnia nowy właściciel

2. kopia paszportu hodowlanego (strona z podstawowymi danymi konia, hodowcą, rodowodem i potwierdzonym przez PZHK aktualnym właścicielem konia)

3. w celu przedłużenia licencji konia na kolejny rok należy przesłać nazwę konia oraz numer paszportu hodowlanego

Cennik opłat OZJ w Łodzi obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

I. Roczna składka członkowska klubu: 950 zł

II. Rejestracja regionalna zawodnika:
1. zawodnik zrzeszony w klubie OZJ Łódź
a/ do 16 roku życia: bez opłaty
b/ od 17 roku życia: 50 zł
2. zawodnik niezrzeszony: 300 zł

III. Licencja regionalna zawodnika roczna:
1. zawodnik zrzeszony w klubie OZJ Łódź
a/ do 16 roku życia: bez opłaty
b/ od 17 roku życia: 50 zł
2. zawodnik niezrzeszony: 250 zł

IV. Licencja zawodnika jednorazowa: 80 zł (do wykupienia u organizatora zawodów po przedstawieniu Sędziemu Głównemu badań sportowych, NNW sport, oraz zgody rodziców na start w zawodach osób niepełnoletnich)

V. Zmiana barw klubowych: 100 zł

VI. Rejestracja regionalna konia:
1. rejestracja konia, którego właścicielami są Kluby OZJ Łódź, zawodnicy klubu zrzeszonego w OZJ Łódź z aktualną licencją, osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego zgodnie z wpisem w paszporcie urzędowym: 50 zł
2. rejestracja konia, którego właścicielami są osoby  z poza województwa łódzkiego: 100 zł

VII. Licencja regionalna konia roczna:
1. Licencja konia, którego właścicielami są Kluby OZJ Łódź, zawodnicy klubu zrzeszonego w OZJ Łódź z aktualną licencją, osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego zgodnie z wpisem w paszporcie urzędowym: 50 zł
2. licencja konia, którego właścicielami są osoby  z poza województwa łódzkiego: 100 zł

VIII. Licencja konia jednorazowa: 80 zł (do wykupienia u organizatora zawodów po przedstawieniu Sędziemu Głównemu paszportu konia)

IX. Certyfikacja ośrodka: 200 zł

X. Opłata za wpis do kalendarza imprez OZJ w Łodzi  zawodów regionalnych i towarzyskich: 50 zł

Nr konta OZJ Łódź: PKO BP 47 1020 3408 0000 4102 0503 5532