Aktualizacja: 28 kwietnia 2021 ― środa (godz: 09:51)

Rejestracje i licencje

Sprawne załatwienie formalności związanych z rejestracją i licencjami regionalnymi zawodników i koni, w największym stopniu, zależy od złożenia poprawnie wypełnionej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściwe druki (na obecny sezon) – do pobrania wyłącznie z tej strony www. Wykaz niezbędnych dokumentów, prezentujemy poniżej.

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres: ozj@ozj-lodz.pl

Zawodnicy:

 

1. wypełnione zgłoszenie zawodnika do rejestracji – tylko w przypadku nowo rejestrowanych zawodników

2. wypełniony wniosek o wydanie licencji dla zawodnika

3. zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej

4. ubezpieczenie NNW sport – jeździectwo ważne do 31 grudnia roku, na który został złożony wniosek licencyjny

5. wypełniony wniosek o zmianę barw klubowych w przypadku zmiany klubu, w którym zawodnik będzie startował

Konie:

 

1. wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji – również w przypadku zmiany właściciela konia

2. kopia paszportu hodowlanego (strona z  podstawowymi danymi konia, hodowcą, rodowodem i potwierdzonym przez PZHK aktualnym właścicielem konia)

3. w celu przedłużenia licencji konia na kolejny rok należy przesłać nazwę konia oraz numer paszportu hodowlanego

Cennik opłat obowiązujących w OZJ Łódź od 1 stycznia 2021r.

 

1. roczna składka członkowska klubu: 950,- zł.

Nie pobiera się opłat za rejestracje i licencje regionalne zawodników klubów zrzeszonych w OZJ Łódź.

Licencje zawodników będą wydawane po opłaceniu składek członkowskich przez kluby.

2. rejestracja regionalna zawodnika niezrzeszonego: 300,- zł

3. licencja regionalna – roczna zawodnika niezrzeszonego: 250,- zł

4. rejestracja regionalna konia: 100,- zł

4a. rejestracja regionalna konia, którego właścicielami są: – kluby zrzeszone w OZJ Łódź, – zawodnicy posiadający aktualną licencję sportową oraz przynależność do klubu zrzeszonego w OZJ Łódź, – osoby fizyczne zameldowane na terenie województwa łódzkiego (decyzja na podstawie danych adresowych wpisanych w paszporcie urzędowym konia) – 50,- zł

5. licencja regionalna – roczna konia: 100,- zł

5a. licencja regionalna – roczna konia, którego właścicielami są: – kluby zrzeszone w OZJ Łódź, – zawodnicy posiadający aktualną licencję sportową oraz przynależność do klubu zrzeszonego w OZJ Łódź, – osoby fizyczne zameldowane na terenie województwa łódzkiego (decyzja na podstawie danych adresowych wpisanych w paszporcie urzędowym konia) – 30,- zł

6. Licencja jednorazowa konia/jeźdźca (uprawniająca do jednorazowego udziału w zawodach regionalnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego) – 50 zł.

7. dla organizatorów zawodów regionalnych i towarzyskich wprowadza się opłatę w wysokości 50,- zł od każdych zawodów wpisanych do kalendarza imprez OZJ Łódź

Nr konta OZJ Łódź: 07 1140 2004 0000 3102 7689 9977