Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi

ul. Łagiewnicka 307/311
91-509 Łódź

Telefony kontaktowe
(42) 659 04 19

Adres e-mail
ozj@ozj-lodz.pl