Aktualizacja: 26 stycznia 2022 ― środa (godz: 11:24)

Władze OZJ

Zarząd

  1. Prezes – Joanna Szulc
  2. Wiceprezes d/s organizacyjnych – Barbara Kaźmierczak
  3. Wiceprezes d/s sportu – Zbigniew Witczak
  4. Sekretarz Zarządu – Julia Mazur
  5. Skarbnik – Jacek Ostrowski
  6. Członek zarządu – Małgorzata Kielek
  7. Członek zarządu – Krzysztof Lik

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący – Przemysław Grasewicz
  2. Wiceprzewodniczący – Dariusz Wieczorek
  3. Sekretarz – Roksana Wojciechowska-Kamińska

Sprawami dot. Sędziów OZJ zajmuje się Barbara Kaźmierczak.


Udostępnij: