Aktualizacja: 28 kwietnia 2021 ― środa (godz: 10:04)

Władze OZJ

Zarząd

 1. Prezes – Joanna Szulc
 2. Wiceprezes d/s organizacyjnych – Barbara Kaźmierczak
 3. Sekretarz Zarządu – Małgorzata Kasińska
 4. Skarbnik – Krzysztof Lik
 5. Członek zarządu – Tomasz Paradowski

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący – Przemysław Grasewicz
 2. Sekretarz – Dariusz Chober
 3. Członek – Krzysztof Kulik

Kolegium Sędziów

 1. Barbara Kaźmierczak – Przewodnicząca
 2. Małgorzata Kasińska – Wiceprzewodnicząca
 3. Sławomir Dudek – Członek Kolegium

Udostępnij: