Aktualizacja: 30 stycznia 2023 ― poniedziałek (godz: 06:18)

Rejestracje i licencje

Sprawne załatwienie formalności związanych z rejestracją i licencjami regionalnymi zawodników i koni, w największym stopniu, zależy od złożenia poprawnie wypełnionej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściwe druki znajdują się w plikach do pobrania wyłącznie z tej strony www. Wykaz niezbędnych dokumentów, prezentujemy poniżej.

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres: ozj@ozj-lodz.pl

Zawodnicy:

 

1. wypełnione zgłoszenie zawodnika do rejestracji – tylko w przypadku nowo rejestrowanych zawodników

2. wypełniony wniosek o wydanie licencji dla zawodnika

3. zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej

4. ubezpieczenie NNW sport – jeździectwo ważne do 31 grudnia roku, na który został złożony wniosek licencyjny

5. wypełniony wniosek o zmianę barw klubowych w przypadku zmiany klubu, w którym zawodnik będzie startował

Konie:

 

1. wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji – również w przypadku zmiany właściciela konia

2. kopia paszportu hodowlanego (strona z  podstawowymi danymi konia, hodowcą, rodowodem i potwierdzonym przez PZHK aktualnym właścicielem konia)

3. w celu przedłużenia licencji konia na kolejny rok należy przesłać nazwę konia oraz numer paszportu hodowlanego

Cennik opłat OZJ w Łodzi obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

I. Roczna składka członkowska klubu: 950 zł

II. Rejestracja regionalna zawodnika:
1. zawodnik zrzeszony w klubie OZJ Łódź
a/ do 16 roku życia: bez opłaty
b/ od 17 roku życia: 50 zł
2. zawodnik niezrzeszony: 300 zł

III. Licencja regionalna zawodnika roczna:
1. zawodnik zrzeszony w klubie OZJ Łódź
a/ do 16 roku życia: bez opłaty
b/ od 17 roku życia: 50 zł
2. zawodnik niezrzeszony: 250 zł

IV. Licencja zawodnika jednorazowa: 80 zł (do wykupienia u organizatora zawodów po przedstawieniu Sędziemu Głównemu badań sportowych, NNW sport, oraz zgody rodziców na start w zawodach osób niepełnoletnich)

V. Zmiana barw klubowych: 100 zł

VI. Rejestracja regionalna konia:
1. rejestracja konia, którego właścicielami są Kluby OZJ Łódź, zawodnicy klubu zrzeszonego w OZJ Łódź z aktualną licencją, osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego zgodnie z wpisem w paszporcie urzędowym: 50 zł
2. rejestracja konia, którego właścicielami są osoby  z poza województwa łódzkiego: 100 zł

VII. Licencja regionalna konia roczna:
1. Licencja konia, którego właścicielami są Kluby OZJ Łódź, zawodnicy klubu zrzeszonego w OZJ Łódź z aktualną licencją, osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego zgodnie z wpisem w paszporcie urzędowym: 50 zł
2. licencja konia, którego właścicielami są osoby  z poza województwa łódzkiego: 100 zł

VIII. Licencja konia jednorazowa: 80 zł (do wykupienia u organizatora zawodów po przedstawieniu Sędziemu Głównemu paszportu konia)

IX. Certyfikacja ośrodka: 200 zł

X. Opłata za wpis do kalendarza imprez OZJ w Łodzi  zawodów regionalnych i towarzyskich: 50 zł

Nr konta OZJ Łódź: PKO BP 47 1020 3408 0000 4102 0503 5532