7 lipca 2021 ― środa

NOWY ZARZĄD OZJ W ŁODZI

Dnia 5 lipca 2021r. na Okręgowym Zjeździe Delegatów wybrano nowe władze Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi w składzie:

  1. Prezes – Joanna Szulc
  2. Wiceprezes d/s organizacyjnych – Barbara Kaźmierczak
  3. Wiceprezes d/s sportu – Zbigniew Witczak
  4. Sekretarz Zarządu – Julia Rak
  5. Skarbnik – Jacek Ostrowski
  6. Członek zarządu – Małgorzata Kielek
  7. Członek zarządu – Krzysztof Lik
Udostępnij: