9 lutego 2022 ― środa

Odznaka jeżdżę konno – zasady organizacyjne!

Egzamin na odznakę jeżdżę konno może być przeprowadzany w ośrodkach certyfikowanych PZJ lub ośrodkach zatwierdzonych przez Przewodniczącego WKE. Sprawdzenia ośrodka bez certyfikacji PZJ dokonuje Pani Maria Gertz-Warchoł – Przewodnicząca WKE (tel. 695 923 255, e-mail: mariagertz2@gmail.com) na koszt organizatora (koszty przejazdu plus wynagrodzenie 150 zł brutto). Zatwierdzone przez Przewodniczącą WKE zgłoszenie egzaminu i zapotrzebowanie na przypinki jeżdżę konno zgłasza się co najmniej 4 tygodnie przed terminem egzaminu na druku dostępnym na stronie PZJ do biura OZJ w Łodzi           e-mail: ozj@ozj-lodz.pl, tel. 501 233 752. OZJ wystawia fakturę i odznaki wysyłane są na wskazany adres. Organizator przesyła oryginały protokołu zbiorczego z egzaminu wraz z oświadczeniami RODO do biura OZJ w Łodzi.                                                                                                                                                                                                Regulamin oraz dokumenty dotyczące odznak dostępne są na stronie PZJ – odznaki jeździeckie.

Udostępnij: