4 grudnia 2023 ― poniedziałek

Aktualizacja przepisów dotyczących organizacji i przebiegu egzaminów na Odznaki Jeździeckie PZJ

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Jeździecki z dniem 01.01.2024r wprowadza w życie aktualizację przepisów dotyczących organizacji i przebiegu egzaminów na Odznaki Jeździeckie.

Do końca marca 2024r obowiązywać będzie okres przejściowy.

Wprowadzone zmiany obejmują:
– bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania osób egzaminowanych mające na celu ujednolicenie systemu pracy egzaminatorów
– zmiany w skali oceny poszczególnych stopni odznak
– obowiązkowe Karty Oceny Egzaminu dzięki czemu osoby egzaminowane otrzymają wiedzę na temat przebiegu swoich przejazdów

Wprowadzony zostaje także Kodeks Egzaminatora. Każda osoba pełniąca funkcję Egzaminatora powinna aktywnie dbać o wzmacnianie zaufania i autorytetu związanego ze sprawowanymi obowiązkami.

Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości przebiegu egzaminów przeprowadzone zostaną obowiązkowe szkolenia dla członków CKE, WKE oraz licencjonowanych szkoleniowców egzaminujących na odznaki Jeżdżę Konno.
Uczestnictwo w szkoleniach jest warunkiem przedłużenia uprawnień egzaminatora. Po upływie okresu przejściowego osoby, które nie odbędą szkolenia, nie będą zatwierdzane do udziału w komisjach egzaminacyjnych.
Informacje o datach i kosztach szkoleń zostaną przekazane w osobnych komunikatach.

 

W zakładce „Pliki do pobrania” znajdziecie nowy Regulamin odznak jeździeckich 2024 oraz dwie Karty oceny egzaminu. 

Udostępnij: